Přeskočit na obsah

MV ČR — Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Dotace na projekty, které zajišťují sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 5. 2022.

Příjemci podpory:

  • Obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část. Partnery mohou být i jiné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV lze využít na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni.
  • Projekt by měl být souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů.
  • Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční. Preferovány budou projekty, které zajišťují sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty.

Forma a výše podpory:

  • Statutární města a dobrovolné svazky obcí (jeden projekt pro více obcí) mohou v takovém případě podat žádost maximálně do výše 1 000 000 Kč,
  • ostatní žadatelé do výše 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci jedné výzvy podat pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru