Přeskočit na obsah

MV ČR — Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Dotace na projekty, které zajišťují koordinaci integračních aktivit ze strany realizátora, sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • v prvním kole do 10. února 2024,
  • v druhém kole do 10. května 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část. Partnery mohou být i jiné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty obcí na integraci držitelů dočasné ochrany v rámci výzev mohou být realizovány v obcích, dobrovolných svazcích obcí, městech nebo městských částech a obvodech, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny a zároveň je žadatelem identifikována potřeba řešit jejich podporu v oblasti integrace. Potřeba realizace projektu musí být řádně zdůvodněna v žádosti o dotaci.
 • Projekt by měl být souborem intenzivních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě, případně prevenci konfliktů.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV lze využít na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni. Poskytovány jsou formou dotací v rámci výzev na projekty podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
  změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 7 a § 14).
 • Míra dotace: dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jedné výzvy podat pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru