Přeskočit na obsah

MV ČR Provoz Center na podporu integrace cizinců

Dotace na provoz center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí, zaměřených na poskytování informací, poradenství a podporu cizinců a dále na kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace ve společnosti, lze čerpat až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu. 

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 3. 7. 2015.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 16. 8. 2015.

Příjemci podpory:

 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
 • Jihomoravský kraj.
 • Poradna pro integraci, z. ú.
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové.
 • Integrační centrum Praha, o.p.s.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění informací pro cizince ze třetích zemí o jejich právech i povinnostech a o způsobu života v ČR, poskytování sociálního a právního poradenství.
 • Odstraňování jazykové bariéry cizinců ze třetích zemí — zejména výuka českého jazyka směřující k zvládnutí úrovně A1 Evropského referenčního rámce jazyků.
 • Podpora přístupu cizinců ze třetích zemí zejména na trh práce (nejedná se o rekvalifikace), ke vzdělávání, zdravotním a sociálním službám.
 • Naplňování socio-kulturních potřeb cizinců ze třetích zemí a podpora vzájemných vztahů mezi cizinci ze třetích zemí a majoritní společností.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 66 666 669 Kč.
 • Výše podpory projektu z NP AMIF může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu u všech oprávněných žadatelů kromě žadatele Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a žadatele Jihomoravského kraje. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny ze 75 % z prostředků AMIF; 25 % z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.
 • U žadatele, kterým je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, budou způsobilé výdaje projektu hrazeny ze 75 % z prostředků AMIF, 25 % ze strany žadatele.
 • U žadatele, kterým je Jihomoravský kraj, budou způsobilé výdaje projektu hrazeny ze 75 % z prostředků AMIF, 15 % z prostředků státního rozpočtu a 10 % ze strany žadatele.

Specifika a omezení:

 • Jde o kolovou, uzavřenou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení.
 • Podporován bude individuální projekt.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru