Přeskočit na obsah

MV ČR — Výzva č. 6 Poskytování sociální a právní podpory žadatelům o udělení mezinárodní ochrany

Cílem výzvy je podpořit projekt zaměřený na poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství cizincům – žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 5. 2016 do 10. 6. 2016 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli mohou být nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a mezivládní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování právního a sociálního poradenství osobám:
  • které podaly žádost o udělení mezinárodní ochrany;
  • kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území;
  • kterým bylo vydáno rozhodnutí o zajištění podle zákona o azylu, a jsou zajištěni v přijímacím středisku;
  • kterým bylo vydáno rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle zákona o azylu;
  • kterým bylo vydáno rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany, včetně rozhodnutí o přemístění.
 • Příprava a podání žalob a kasačních stížností, odvolání; komunikace a jednání s odpovědnými úřady; jazyková pomoc; zvyšování informovanosti cílové skupiny o možnosti dobrovolného návratu, včetně nezbytné primární asistence při podání žádosti o dobrovolný návrat.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 24 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je  5 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory je: 
  • pro projekt o délce 12 měsíců je 8 mil. Kč,
  • pro projekt o max. délce 24 měsíců 16 mil. Kč,
  • pro projekt o max. délce 36 měsíců 24 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory dosahuje 100 % celkových způsobilých výdajů projektu pro neziskové organizace, pro ostatní žadatele pak 75 % nákladů.

Specifika a omezení:

 • Právní poradenství musí být poskytováno osobami s ukončeným právnickým magisterským vzděláním a tlumočnické/překladatelské služby osobami s prokazatelnou schopností se v daném jazyce dorozumět, a to na úrovni referenčního rámce C.
 • Realizace projektů je primárně v přijímacích střediscích, pobytových střediscích a dále také v regionech ČR, kdy příjemce musí
  zajistit pravidelné poskytování poradenství minimálně v Praze a Brně a dále nejméně v dalších dvou krajských městech.
 • Do cílové skupiny této výzvy nespadají nezletilí cizinci bez doprovodu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru