Přeskočit na obsah

MV ČR — Výzva č. 7 k překládání žádostí v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního

Cílem této výzvy je zajistit podporu nezletilým osobám bez doprovodu, které se nacházejí ve specializovaných zařízeních a zároveň proškolit pedagogické pracovníky, kteří tak budou lépe připraveni nejen na práci se žáky cizinců ze třetích zemí s odlišným mateřským jazykem (dále jen CTZ OMJ), ale i jejich zákonnými zástupci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 5. 2016 do 13. 6. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, vysoké školy a mezivládní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování pomoci nezletilým osobám bez doprovodu - projekt musí zahrnovat následující povinné aktivity:
  • Sociální poradenství a asistence; Právní poradenství a asistence; Vzdělávací a sociokulturní aktivity; Volnočasové aktivity.
  • Mezi další podporované aktivity, již nepovinné patří: Odborná psychologická pomoc; Odborná pedagogická pomoc; Individuální či skupinové doučování.
 • Školení pedagogických pracovníků — projekt musí zahrnovat následující povinné aktivity:
  • Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu; Vzdělávání pedagogických pracovníků žáků CTZ OMJ a jejich metodická podpora; Síťování klíčových aktérů podílejících se na vzdělávání žáků CTZ OMJ; Informační kampaň.
  • V rámci projektu může být vytvořen a provozován webový portál pro metodickou podporu seminářů, školení či další podporu pedagogických pracovníků. Součástí projektu může být i vytvoření vhodných výukových materiálů pro pedagogy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 8,5 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory je 4,5 mil. Kč a maximální výše dotace činí 6,375 mil. Kč.
 • Projekty mohou být financovány až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů v případě nestátních neziskových organizací. Pro ostatní žadatele je určena maximální míra podpory do výše 75 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Při realizaci všech aktivit je nezbytné zajistit, aby osoby z cílové skupiny dostatečně rozuměly poskytovaným informacím, tj. buď prostřednictvím tlumočníka či zajištěním pracovníka, který hovoří jazykem srozumitelným pro konkrétní osobu.
 • V žádosti o podporu musí být uvedeno, jakým způsobem bude dorozumívání s cílovou skupinou zajištěno.
 • Místem realizace projektů je celá Česká republika, přičemž samotné aktivity mohou být realizovány pouze v příslušných zařízeních, ve kterých se osoby z cílové skupiny budou aktuálně nacházet.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru