Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR — Dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování

Neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v za období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí bude ukončen 30. dubna 2023.

Příjemci podpory:

  • Kraje a hl. m. Praha.

Typy podporovaných aktivit:

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlašuje „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období 1. září 2022 do 31. prosince 2022“, a to v návaznosti na ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb. a usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2022 č. 579, o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany.
  • Z dotačního titulu lze hradit provoz a činnost Zázemí; pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v rozsahu ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb. a části I. bod 1. Usnesení vlády č. 579/2022.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše alokovaných peněžních prostředků je 20 mil. Kč.
  • Dotace se poskytuje až do výše 100 % uznatelných výdajů žádosti.
  • Peněžní prostředky jsou alokovány v dotačním titulu „Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů na území kraje nebo hlavního města Prahy podle usnesení vlády č. 579 ze dne 29. 6. 2022 pro období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 na základě usnesení vlády č. 1005/2022“.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost, žadatelem může být pouze příjemce dotace.
  • Dotace může být poskytnuta pouze na výdaje realizované příjemcem, a to v souvislosti se zajištěním provozu Zázemí od 1. ledna 2023 do 31. března 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru