Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR — Dotace pro jednotky SDH obcí ‑ JSDH-V2B-2025– Pořízení požárního přívěsu pro hašení

Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení požárního přívěsu pro hašení.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: od  24. 6. 2024 ve 12:01 hod. do 24. 7. 2024 ve 23:59 hod.

Příjemci podpory:

  • Obec, zřizující jednotku SDH obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a není vybavena PH, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném osvědčení registraci vozidla) dne 1. ledna 2009 nebo později. Další podmínkou je vybavení zřizovatele jednotky SDH obce vozidlem s tažným zařízením vhodným pro tažení PH.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace se poskytuje na: 
    • JSDH-V2B-2025 — Pořízení požárního přívěsu pro hašení.
    • Dotace je účelová a vázaná na pořízení nového požárního přívěsu pro hašení.

Forma a výše podpory:

  • Dotaci poskytovatel poskytuje až 70 % celkových uznatelných výdajů na pořízení PH, maximálně však 450 tis. Kč.
  • O rozdělení alokace dotačních prostředků v rámci jednoho kraje mezi výzvy JSDH-V2A-2025, JSDH-V2B-2025 a JSDH-V3-2025 rozhodne HZS kraje, a to v návaznosti na účelnost z hlediska zajištění požární ochrany v příslušném kraji.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele pro pořízení PH před schválením dokladů o dodržení TP a před vydáním dokumentu „Registrace akce“.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru