Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR — Neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním peněžních náhrad za poskytnutí pomoci nebo omezení práva podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko

Dotace na zajištění peněžních náhrad za poskytnutí pomoci nebo omezení práva podle zákona o integrovaném záchranném systému v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 12. 2022.

Příjemci podpory:

  • Vyšší územně samosprávný celek, který v rámci zajištění výkonu přenesené působnosti finančně zabezpečil vyplacení peněžní náhrady oprávněné osobě poskytnuté krajským úřadem podle § 29 zákona o IZS na území Ústeckého kraje v souvislosti s požárem v NPČŠ v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výdaje vyššího územně samosprávného celku spojené se zajištěním peněžních náhrad za poskytnutí pomoci nebo omezení práva podle zákona o integrovaném záchranném systému v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Forma a výše podpory:

  • Výše alokovaných peněžních prostředků je 6 000 000 Kč. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek této Výzvy v případě, že dojde k změnám s následným dopadem na rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra.
  • Dotace se poskytuje ex ante na pokrytí výdajů vyššího územně samosprávného celku až do vyčerpání alokovaných peněžních prostředků.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost, žadatelem může být pouze příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru