Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR — Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 Vodní záchranné službě ČČK, z.s.

Dotace se poskytuje za účelem, aby u příjemce podněcovala a rozvíjela akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14,00 hodin dne 25. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Nestátní nezisková organizace Vodní záchranná služba ČČK, z.s., která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný předmět činnosti 1 ve stanovách v oblasti IZS.

Typy podporovaných aktivit:

 • (1) Účel dotace: 
  • Dotace se poskytuje za účelem, aby u příjemce podněcovala a rozvíjela akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.
 • (2) Cíl dotace: 
  • příspěvek na vybavení a akceschopnost ostatní složky IZS, která má uzavřenou dohodu o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR,
  • organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS ostatní složky IZS,
  • příspěvek na zabezpečení provozu stanic první pomoci VZS na vybraných vodních plochách,
  • odborná příprava členů VZS ČČK.

Forma a výše podpory:

 • Výši dotace uvede žadatel v žádosti. Předpokládaná celková výše alokovaných finančních prostředků na tento dotační program pro rok 2022 činí 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.
 • Dotace na na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a výdajů, které souvisejí s obdobím 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru