Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR — Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Dotace na podporu systému odborné přípravy, zvyšování odborné úrovně výkonu služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany, členů složek IZS, státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podat nejpozději do 14,00 hodin dne 25. ledna 2024.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace působící v oblasti požární ochrany.
  • Spolek, obecně prospěšné společnosti, ústav, účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • (1) Podpora systému odborné přípravy a odborné úrovně výkonu služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany, členů složek integrovaného záchranného systému, státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejné správy.
 • (2) Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
 • (3) Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
 • (4) Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
 • (5) Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.
 • (6) Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů.
 • (7) Podpora tělesné přípravy pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků na dotační program je závislá na disponibilních zdrojích státního rozpočtu České republiky pro daný rok. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění podmínek této výzvy v případě, že dojde ke změnám s následným dopadem na rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat více žádostí v tomto dotačním programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru