Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MV-GŘ HZS ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

images
Share Button

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

Příjem žádosti:

 • Termín pro předložení žádosti je do 31. srpna 2020 v 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • 1) O dotaci za odbornou přípravu může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II, JPO III a v kategorii JPO V dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.
 • 2) O dotaci za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje a výdaje na vybavení a opravy neinvestiční povahy může žádat obec:
  • a) zřizovatel jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III,
  • b) zřizovatel jednotky SDH obce kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období zásah mimo územní obvod svého zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Odborná příprava:
  • a) velitelů družstev a velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  • b) strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  • c) specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
  • d) další odborná příprava, kterou organizuje HZS kraje pro členy jednotek SDH obcí,
  • e) taktické cvičení organizované HZS kraje.
 • 2 Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje:
  • náhrada ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u zásahu,
  • pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky při zásahu,
  • speciální hasiva a sorbenty spotřebované při zásahu.
 • 3 Vybavení a opravy neinvestiční povahy:
  • a) vybavení jednotky SDH obce věcnými prostředky, včetně osobních ochranných prostředků členů jednotky SDH obce, poškozených při zásahu jednotky mimo územní obvod jejího zřizovatele,
  • b) opravy požární techniky poškozené při zásahu jednotky mimo územní obvod jejího zřizovatele,
  • c) výdaje na zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotačních finančních prostředků činí pro tuto výzvu celkem 52 539 705 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dobrovolný svazek obcí není oprávněným žadatelem o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>