Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

Příjem žádosti:

 • Termín pro předložení žádosti je do 31. srpna 2021.

Příjemci podpory:

 • (1) O dotaci za odbornou přípravu může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II, JPO III a v kategorii JPO V dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.
 • (2) O dotaci za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje a výdaje na vybavení a opravy neinvestiční povahy může žádat obec: 
  • a) zřizovatel jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III,
  • b) zřizovatel jednotky SDH obce kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období zásah mimo územní obvod svého zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje.
 • (3) Dobrovolný svazek obcí není oprávněným žadatelem o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí. 
  • (1) Odborná příprava.
  • (2) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.
  • (3) Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Forma a výše podpory:

 • (1) Při stanovení výše dotace za odbornou přípravu vychází žadatel o dotaci z již vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021.
 • (2) Při stanovení výše dotace za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje vychází žadatel z již uskutečněných zásahů v rozhodném období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021.
 • (3) Při stanovení výše dotace na vybavení a opravy neinvestiční povahy vychází žadatel z již vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 a dále se přihlíží k předpokládaným výdajům do 31. prosince 2021.

Specifika a omezení:

 • Dotace je obcím poskytována na základě rozhodnutí poskytovatele dotace prostřednictvím příslušného kraje.
 • Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2021, do této lhůty lze použít finanční prostředky dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru