Přeskočit na obsah

MV — GŘ HZS ČR — Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra — generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. dubna 2024.

Příjemci podpory:

  • Obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou družstev, o zmenšeném početním stavu, ve složení velitel, strojník a dva hasiči. Členové jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby.
  • b) Mzdové výdaje a zákonné pojistné člena — zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH obce.

Forma a výše podpory:

  • 1. Na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II, zabezpečující jeden organizovaný výjezd se poskytuje dotace ve výši maximálně 198 000 Kč.
  • 2. Na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II, zabezpečující dva organizované výjezdy se poskytuje dotace ve výši maximálně 396 000 Kč.
  • 3. Na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena – zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2024 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně, se poskytuje dotace ve výši maximálně 78 000 Kč na jedno pracovní místo člena – zaměstnance, a to i v případě, že se jedná o sdílené pracovní místo na jednu funkci v jednotce SDH obce.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci podává žadatel na každou jím zřizovanou jednotku SDH obce zvlášť.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru