Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

firefighters-820172_1280
Share Button

Účelové investiční dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. května 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze obec, která splňuje následující podmínky:
  • a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V,
  • b) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra,
  • c) budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující jednotku SDH obce,
  • d) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
  • e) na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost jednotky SDH obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce požární zbrojnice.
 • Výstavba nové požární zbrojnice.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce:
  • minimálně však 450 000 Kč,
  • maximálně však 4 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.
 • Žádost lze podat nejpozději do 13. května 2021. Tento termín je platný jak pro elektronickou evidenci žádosti v Jednotném dotačním portálu RISPF – pod záštitou MV na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf, tak pro zaslání žádosti, tj. výstupu z portálu, datovou schránkou příslušnému HZS kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>