Přeskočit na obsah

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Účelové investiční dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 22. srpna 2022. 

Příjemci podpory:

 • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje následující podmínky: 
  • a) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele,
   b) požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele,
   c) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu,
   d) na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce.

Typy podporovaných projektů:

 • JSDH ‑V3 ‑2023 — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.
 • Dotace se poskytuje na rekonstrukci požární zbrojnice (či její části) anebo výstavbu nové požární zbrojnice.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce: 
  • minimálně však 450 000 Kč,
  • maximálně však 4 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru