Přeskočit na obsah

MZ — 19. C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

Podpora producentům a zpracovatelům konzumních brambor na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 1. 2024 a končí 30. 4. 2024.
  • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2025 začíná 3. 1. 2025 a končí 30. 4. 2025.

Příjemci podpory:

  • Producent a zpracovatel brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich.
  • Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí 61 451 Kč na jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí být zapojen v režimu jakosti Q CZ po celou dobu dotačního období, v období od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025.
  • Žadatel může pobírat dotaci v rámci tohoto podprogramu maximálně po dobu 7 let od zapojení se do dotačního podprogramu, počínaje prvním rokem vyplacení dotace.
  • Žadatel musí být držitelem některého z platných certifikátů B1, B2 nebo B3.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru