Přeskočit na obsah

MZ ČR — Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. března 2021 do 9. dubna2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy či obce, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.
  • Kraj, hl. m. Praha či obec, přičemž tito žadatelé podávají žádost za všechny své příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a zároveň mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou nebo které provozují dětský domov pro děti do 3 let věku podle § 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v němž je poskytována lůžková péče.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše dotace se vypočte jako součet odměn pro jednotlivé zaměstnance, na jejichž odměnu je dotace určena. Odměna pro každého zaměstnance, na jehož odměnu je dotace určena, se vypočte jako násobek základu pro výši odměny dle bodu I. nebo II., koeficientu pro odvody ve výši 1,338 a podílu uznatelných odpracovaných hodin na pracovišti a fondu pracovní doby během října 2020 až února 2021.
  • Pro výpočet dotace se použije celkový fond pracovní doby zaměstnance v období od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021.
  • Vyplacená odměna z tohoto programu u každého zdravotnického pracovníka nesmí přesáhnout 75 000 Kč hrubého a u každého nezdravotnického pracovníka 30 000 Kč hrubého za uznatelné odpracované hodiny v období od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021. Pokud uznatelné odpracované hodiny přesáhnou fond pracovní doby za daných 5 měsíců, nebude vyplacena odměna nad maximální stanovenou odměnu 75 000 Kč hrubého resp. 30 000 Kč hrubého.

Specifika a omezení:

  • MZ ČR bude posuzovat oprávněnost žadatele a výši odměn navržených pro výpočet dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru