Přeskočit na obsah

MZ ČR — Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. září 2020.

Příjemci podpory:

  • Oprávněný žadatel je poskytovatel lůžkové péče, který není přímo řízenou organizací MZ ČR, a má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 2 zákona o zdravotních službách.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše dotace se vypočte jako součet odměn pro jednotlivé zaměstnance, na jejichž odměnu je dotace určena. Odměna pro každého zaměstnance, na jehož odměnu je dotace určena, se vypočte jako násobek základu pro výši odměny dle bodu I. nebo II., koeficientu pro odvody ve výši 1,338 a podílu uznatelných odpracovaných hodin na pracovišti a fondu pracovní doby konkrétního zaměstnance v měsících březnu, dubnu a květnu roku 2020.
  • Vyplacená odměna z tohoto programu u každého zdravotnického pracovníka nesmí přesáhnout 75 000 Kč a u každého nezdravotnického pracovníka 30 000 Kč za uznatelné odpracované hodiny v období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Specifika a omezení:

  • Maximální termín pro vyplacení odměny je stanoven do 30 pracovních dnů ode dne obdržení dotace na účet oprávněného žadatele.

  • V případě přímo řízených organizací je zřizovatel povinen vyplatit odměny svým přímo řízeným organizacím v termínu do 30 dnů od obdržení finančních prostředků na účet.

 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru