Přeskočit na obsah

MZ ČR — Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací — Grant z Norských fondů 2014–2021

Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. Hlavním cílem této výzvy je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnictví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 4. 2021, 12:00 do 14. 6. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace — spolky, příp. ústavy, obecně prospěšné společnosti.
 • Oprávněným žadatelem je pacientská organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast podpory A – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací.
 • Podpořeny mohou být jen projekty, které budou realizovat činnosti v rámci alespoň dvou ze čtyř následujících aktivit: 
  • 1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací.
  • 2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání, advokacie, PR atd.
  • 3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům nebo dalším pacientským organizacím, které sdružují (např. vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.).
  • 4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, onemocnění či o činnosti pacientských organizací včetně realizace kampaní a osvětových akcí.
 • Oblast podpory B – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských organizací nebo jeho vybrané části.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 265 000 Kč, maximální výše grantu je 4 240 000 Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro všechny oprávněné žadatele 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat do každé oblasti podpory pouze jednu žádost o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru