Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1
Share Button

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 16. 5. 2019 – 28. 6. 2019 (12:00 hod.).

Příjemce podpory:

  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle nařízení Komise3 a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
  • Podniky – právnické i fyzické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty, jejichž předmětem oboru je aplikovaný výzkum a vývoj (tj. projekty řešené za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví), diagnostika, léčba a prevence onemocnění.

Forma a výše podpory:

  • Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2020 až 2026 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč, z toho 5 500 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování Programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu. Jelikož v rámci předcházejícího Programu NV nebude již vyhlášena původně plánovaná veřejná soutěž pro rok 2020 (s plánovaným rozpočtem 300 mil. Kč pro každý rok v letech 2020 – 2022), budou prostředky z Programu NV využity pro 1. veřejnou soutěž vyhlášenou v rámci tohoto Programu v roce 2019.
  • Průměrná intenzita podpory Programu je vzhledem k předpokládanému zastoupení výzkumných organizací a podniků na řešení projektů Programu navržena ve výši 90 %.

Specifika a omezení:

  • Doba trvání projektu bude nejméně 3 roky, nejdéle 5 let s tím, že v jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích bude jejich délka stanovena tak, aby byly optimálně využity disponibilní výdaje státního rozpočtu. Projekty realizované v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>