Přeskočit na obsah

MZd ČR — Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 — 2030

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 17. 5. 2023 do 29. 6. 2023 (do 12:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • 1. Organizace pro výzkum a šíření znalostí – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle nařízení Komise a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • 2. Podniky – Způsobilým uchazečem může být tedy jako fyzická osoba pouze podnikatel, který vykonává hospodářskou činnost a zároveň vykonává podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavním cílem Programu je přispět k zajištění a dalšímu rozvoji mezinárodně kompetitivního zdravotnického výzkumu České republiky, jehož úroveň bude srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie. Program umožní vznik nových poznatků, jejichž konkrétní záměr nebo cíl umožní zlepšení nebo bude směřovat ke zlepšení v oblasti veřejného zdraví, objasňování patogeneze a rozvoje chorob, či hledání inovativních řešení pro medicínu, se zřetelem k dodržení maximální efektivity užití veřejných prostředků. 
  • Oblast 1. Veřejné zdraví.
  • Oblast 2. Patogeneze a rozvoj chorob.
  • Oblast 3. Inovativní řešení pro medicínu.
 • Podprogram 1
  • Hlavním cílem Podprogramu 1 je dále rozvíjet stávající platformu zdravotnického aplikovaného výzkumu v České republice s tím, že je nutné zaměřit se více na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce.
 • Podprogram 2
  • Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje juniorních výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související zajištění udržitelnosti výzkumného prostředí ve zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

 • Malý podnik
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 70 %.
 • Střední podnik
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 60 %.
 • Velký podnik
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 50 %.

Specifika a omezení:

 • Hodnotící lhůta: Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 30. 6. 2023 a končí dne 24. 2. 2024.
 • Předpokládané termíny:
  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2027,
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru