Přeskočit na obsah

MZ ČR Rozvojové projekty zdravotní péče

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespadají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018.

Příjemce podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Národní akční plán pro vzácná onemocnění.
 • Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů.
 • Podpora paliativní péče u poskytovatelů lůžkové nemocniční péče a v dětských domovech pro děti do 3 let věku.
 • Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018–2022.
 • Podpora zdravotní gramotnosti v primární péči.
 • Monitoring orálního zdraví u dětí s cílem efektivního a individualizovaného nastavení programů prevence zubního kazu.

Forma a výše podpory:

 • Dotační Komise bude schvalovat konkrétní výši dotace pro jednotlivé projekty.

Specifika a omezení:

 • Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře „Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2019“ řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru