Přeskočit na obsah

MZd ČR — 8. výzva — Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče — NPO

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje onkologickou péči na území Karlovarského kraje.
 • Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé nebo děti, nebo statutu vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé, nebo vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
 • Oprávněnými žadateli jsou dále subjekty „ve spolupráci“ a subjekty, které „zajišťují smluvní spolupráci s KOC“ dle výše uvedených věstníků

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita A
  • Podporovány budou činnosti zaměřené na rekonstrukci či úpravu stávající/ch stavby/eb a zařízení a vybavení pracovišť s cílem vybavení regionálních pracovišť navázaných na stávající Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň.
 • Aktivita B
  • Podporovány budou činnosti zaměřené na rekonstrukci či úpravu stávající/ch stavby/eb a zařízení a vybavení pracovišť s cílem podpořit inovativní postupy a technologie v rámci sítě center vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče.
 • Aktivita C
  • Vybavení vědeckého a diagnostického centra v rámci Motolského onkologického centra.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita A: 200 000 000 Kč.
 • Aktivita B: Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednotlivého oprávněného žadatele byla nastavena dle následujícího principu:
  • Samostatný KOC pro dospělé pacienty má nárok na 147 900 000 Kč,
  • spolupráce dvou subjektů v KOC: 
   • hlavní subjekt KOC má nárok na 110 000 000 Kč,
   • subjekt spolupracující nebo zajišťující smluvní spolupráci má nárok na 70 000 000 Kč, 
  • spolupráce tří a více subjektů v KOC poskytující péči mimo Prahu,
   • subjekt spolupracující nebo zajišťující smluvní spolupráci má nárok na 70 000 000 Kč,
  • spolupráce tří a více subjektů v KOC poskytující péči v Praze,
   • hlavní subjekt KOC má nárok na 100 000 000 Kč,
   • subjekt spolupracující nebo zajišťující smluvní spolupráci má nárok na 64 000 000 Kč. 
 • Samostatný HOC pro dospělé pacienty má nárok na 70 000 000 Kč. 
  • KOC pro děti má nárok na 95 000 000 Kč.
  • HOC pro děti má nárok na 95 000 000 Kč.
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady — 217 900 000 Kč,
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové — 217 900 000 Kč,
 • Fakultní nemocnice Plzeň — 217 900 000 Kč,
 • Fakultní nemocnice Olomouc — 217 900 000 Kč,
 • Fakultní nemocnice Ostrava — 217 900 000 Kč,
 • Fakultní nemocnice Bulovka — 100 000 000 Kč,
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze — 134 000 000 Kč, 
 • Fakultní Thomayerova nemocnice — 64 000 000 Kč, 
 • Fakultní nemocnice Brno — 330 000 000 Kč,
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně — 70 000 000 Kč,
 • Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. — 147 900 000 Kč,
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s. — 147 900 000 Kč, 
 • Krajská zdravotní, a.s., se sídlem poskytování v Ústí nad Labem a Chomutově — 147 900 000 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková nemocnice — 147 900 000 Kč,
 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s. — 147 900 000 Kč,
 • Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice — 64 000 000 Kč,
 • Nemocnice Na Homolce — 64 000 000 Kč,
 • Proton Therapy Center Czech s.r.o.  — 64 000 000 Kč,
 • Nemocnice pardubického kraje, a.s. — 110 000 000 Kč,
 • Multiscan s.r.o. — 70 000 000 Kč,
 • Nemocnice České Budějovice, a.s. — 147 900 000 Kč,
 • Ústav hematologie a krevní transfuze — 70 000 000 Kč.
 • Aktivita C: 240 000 000 Kč.
 • Míra podpory Nástroje pro oživení a odolnost a státního rozpočtu — 100 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace:
  • aktivita A: Karlovarský kraj,
  • aktivita B: Česká republika,
  • aktivita C: Hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru