Přeskočit na obsah

MZd ČR — Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice

Dotace na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice má jako hlavní cíl zásadní zvýšení bezpečnosti a kvality provozu LZS sjednocením používaného SW pro operační řízení LZS napříč všemi poskytovateli ZZS i provozovateli vrtulníků LZS.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. dubna 2022 do 17. května 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb zdravotnické záchranné služby podle § 2 odstavce 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který pro operační řízení leteckých výjezdových skupin využívá jednotný informační systém pro LZS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice má jako hlavní cíl zásadní zvýšení bezpečnosti a kvality provozu LZS sjednocením používaného SW pro operační řízení LZS napříč všemi poskytovateli ZZS i provozovateli vrtulníků LZS.

Forma a výše podpory:

  • MZ ČR bude posuzovat oprávněnost žadatele a všechny náležitosti žádosti o mimořádnou dotaci.
  • Na úhradu nákladů spojených s užíváním a provozem jednotného informačního systému v LZS je vyčleněna částka ve výši 180 000 Kč na jednoho poskytovatele.

Specifika a omezení:

  • Způsobilým výdajem je úhrada nákladů spojených s užíváním a provozem jednotného informačního systému pro LZS, který splňuje následující kritéria: 
    • je čerpán od 1. dubna 2022 do 31. prosince 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru