Přeskočit na obsah

MZd ČR — Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023 zaměstnaných u poskytovatelů zdravotních služeb. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. listopadu do 30. prosince 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací a organizační složkou státu, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách, a u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19; poskytovatel tuto informaci zároveň nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotačního programu na nefinanční benefit pro zdravotnické pracovníky, kteří neuplatnili svůj nárok na benefit v roce 2021.
  • O dotaci může požádat oprávněný žadatel pouze na krytí nefinančních benefitů pro své zaměstnance v pracovním poměru (nevztahuje se na DPP a DPČ).

Forma a výše podpory:

  • MZ ČR bude posuzovat oprávněnost žadatele (viz část oprávnění žadatelé) a všechny náležitosti Žádosti o mimořádnou dotaci. 
  • MZ ČR poskytuje dotace na základě písemných podmínek poskytnutí dotace žadatelům.
  • Výše přidělené dotace je vázána na výši dotačních prostředků alokovaných ze státního rozpočtu.

Specifika a omezení:

  • Podáním žádosti nevzniká právní nárok na dotaci dle § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb. V případě, že celkový požadavek na dotaci za všechny žadatele bude převyšovat celkový rozpočet dotačního programu, výše dotace poskytnuté jednotlivým žadatelům bude poměrnou částí krácena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru