Přeskočit na obsah

MZd ČR — Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Dotace na podporu aktivit, které mají edukační a intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu a posilování zdraví, zabývají se aktivitami na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů na řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna 2023 do 2. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit: 
  • Priorita č. 1 — Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na HIV infekci (s případným vyšetřením zaměřeným na diagnostiku i jiných sexuálně přenosných onemocnění) spolu se zajištěním souvisejícího poradenství.
  • Priorita č. 2 — Preventivní edukační a intervenční aktivity zaměřené na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění u cílové populace (zejména muži mající sex s muži, dospívající a mladiství, osoby poskytující placené sexuální služby), a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci (např. Ukrajina).

Forma a výše podpory:

 • Dotace na neinvestiční projekty je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Pokud je projekt financován prostředky z dotací poskytnutými i jinými orgány státní správy, nesmí souběh činit více než 70 % celkových nákladů projektu.
 • Projekt musí být spolufinancován minimálně 30 % z celkového rozpočtu projektu.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé musí mít sídlo na území České republiky.
 • Pro rok 2024 lze v rámci dotačního programu předložit projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2024.

Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru