Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd ČR – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

shutterstock_156266657.jpg
Share Button

Dotace na podporu aktivit, které mají edukační a intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu a posilování zdraví, zabývají se aktivitami na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů na řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna do 30. září 2021 (včetně) .

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územně samostatný celek (obec, kraj, Magistrát hl. města Prahy).
 • Vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit:
  • Priorita č. 1 – Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na HIV infekci (s případným vyšetřením zaměřeným na diagnostiku i jiných sexuálně přenosných onemocnění) spolu se zajištěním souvisejícího poradenství.
  • Priorita č. 2 – Preventivní edukační a intervenční aktivity zaměřené na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění u cílové populace (zejména muži mající sex s muži, dospívající a mladiství, osoby poskytující placené sexuální služby), a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na neinvestiční projekty je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Projekt musí být spolufinancován minimálně 30 % z celkového rozpočtu projektu.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé musí mít sídlo na území České republiky.
 • Pro rok 2022 lze v rámci dotačního programu předložit projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2022.

Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>