Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

shutterstock_156266657.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu NPŘP HIV/AIDS je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Ústavy.
 • Příspěvkové organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky.
 • Organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Právnické osoby v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy). 

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na HIV infekci (s případným vyšetřením zaměřeným na diagnostiku i jiných sexuálně přenosných onemocnění) spolu se zajištěním souvisejícího poradenství.
 • Preventivní edukační a intervenční aktivity zaměřené na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění u cílové populace (zejména muži mající sex s muži, dospívající a mladiství, osoby poskytující placené sexuální služby), a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se všem typům předkládajících organizací poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt (tj. nákladů stanovených v Rozhodnutí).
 • Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Pro rok 2021 lze v rámci dotačního programu předložit projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2021.

Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>