Přeskočit na obsah

MZd ČR — NPO výzva č. 11 — Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom

Dotace na zlepšení technologického vybavení poskytovatelů zapojených do programu screeningu kolorektálního karcinomu a zvýšení průchodnosti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zkrácení čekacích dob na vyšetření a navýšení podílu preventivních kolonoskopií ze všech provedených vyšetření.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 01. 2024.
 • V rámci průběžné výzvy budou hodnoceny žádosti předložené do:
  • 15. 4. 2024,
  • 15.7. 2024,
  • 15. 10. 2024, 
  • 15. 1. 2025. Nebo do vyčerpání celkové alokace.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé zdravotních služeb v rámci stávající sítě screeningových pracovišť s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok 2022 dle NRHZS v rámci specifikovaného screeningového pracoviště.
 • Centra pro screeningovou kolonoskopii.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou činnosti zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení zdravotnických pracovišť s cílem zvýšení kvality a dostupnosti vybraných screeningových programů.
 • Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení:
  • pořízení a modernizace přístrojového vybavení (kolonoskopů a endoskopických věží a souvisejícího vybavení). 

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Nástroje pro oživení a odolnost pro výzvu činí 150 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru