Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZd ČR – Program č. 2 – Dotace na specializační vzdělávání lékařů u vybraných lékařských oborů

shutterstock_101192473.jpg
Share Button

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační program č. 2, který je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných specializačních oborech uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb..

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Globální cíle dotačního programu jsou:
 • a) finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium (specializační vzdělávání) po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných lékařských oborů, ve kterých je nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo jen v některých regionech.
 • b) finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy ve vybraném lékařském oboru absolvovali a dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru.

Forma a výše podpory:

 • Účelové finanční prostředky se mohou použít pouze na spolufinancování:
  • mzdových nákladů na rezidenta (hrubá mzda, resp. plat, dále jen „hrubá mzda“ a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele) v minimální výši 55 % z celkové výše dotace,
  • mzdových nákladů na školitele (zaměstnance akreditovaného zařízení) – hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,
  • příjmu školitele – určeno pro akreditovaná zařízení, která jsou fyzickou osobou (OSVČ), v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,
  • úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory,
  • materiálových nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>