Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd ČR – Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Dotace na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna do 30. září 2021 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče:
  • Pořízení neinvestičního vybavení.
  • Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči určených pro odbornou i širokou veřejnost.
  • Podpora edukačních aktivit zaměřených na paliativní hospicovou péči.
  • Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech poskytování zdravotní péče pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zvyšování její kvality.
 •  Investiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče:
  • Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30 %.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro rok 2022 lze v rámci dotačního programu předložit neinvestiční projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2022.
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>