Přeskočit na obsah

MZd ČR — Program na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění

Dotace na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna 2023 do 2. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit: 

 • Pořízení neinvestičního vybavení.
 • Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči určených pro odbornou i širokou veřejnost.
 • Podpora edukačních aktivit zaměřených na paliativní hospicovou péči.
 • Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech poskytování zdravotní péče pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zvyšování její kvality.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30 %.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro rok 2024 lze v rámci dotačního programu předložit neinvestiční projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2024.
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru