Přeskočit na obsah

MZd ČR — Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Cílem programu je posílení společenské role, podpora a integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, stejně jako posílení účasti osob se zdravotním postižením na péči o své zdraví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna 2023 do 2. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • A Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
 • B Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
 • C Vznik informačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně docházkových akcí — kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky zdravotního postižení a chronického onemocnění.
 • D Podpora center rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.
 • E Podpora tuzemských rehabilitačních a edukačních pobytů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na neinvestiční projekty je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Pokud je projekt financován prostředky z dotací poskytnutými i jinými orgány státní správy, nesmí souběh činit více než 70 % celkových nákladů projektu.
 • Projekt musí být spolufinancován minimálně 30 % z celkového rozpočtu projektu.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
 • Pro rok 2024 lze v rámci dotačního programu předložit projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru