Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd ČR – Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

health-1476765__340
Share Button

Předmětem dotačního programu jsou výhradně projekty zaměřené na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech uvedených v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  28. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která současně:
  • a) má sídlo na území České republiky,
  • b) je ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, poskytovatelem zdravotních služeb, případně krajská hygienická stanice,
  • c) není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku, a dále proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • d) je v daném oboru specializačního vzdělávání akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí a zároveň prokáže, že splňuje požadavky na minimální technické a věcné vybavení k zajištění celého vzdělávacího programu nebo jeho ucelené části; zbývající část vzdělávacího programu zajistí na základě smluvního vztahu s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo vzdělávacím zařízením,
  • e) je v daném oboru specializačního vzdělávání neakreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí, která zajistí absolvování celého vzdělávacího programu nebo jeho ucelené části u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb v příslušném oboru, a to na základě smluvního vztahu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Konkrétní cíle dotačního programu:
  • a) dotační podpora celoživotního vzdělávání (specializační vzdělávání) nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,
  • b) dotační podpora nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali, a dotace je poskytována na zbývající část,
  • c) dotační podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo regionálně,
  • d) dále dotační podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, které dle předpokladu budou v dalších letech potřebné.

Forma a výše podpory:

 • Peněžní prostředky ze státního rozpočtu, jsou účelově vázány, a lze je čerpat pouze na úhradu nákladů přímo spojených se specializačním vzděláváním v nelékařských oborech v rámci dotačního programu Rezidenční místa.
 • Dotace mají neinvestiční charakter.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může žádat o poskytnutí dotace na realizaci více projektů, rozumí se na více oborů specializačního vzdělávání. Žadatel v takovém případě podává jednu samostatnou žádost na každý z projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>