Přeskočit na obsah

MZd ČR — Výzva na podporu odborných periodik

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu odborných periodik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 •  Fyzická a právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odborných periodik: 
  • Finanční příspěvek na vydávání a distribuci recenzovaných lékařských časopisů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 8 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 8 000 000 Kč.
 • Předpokládané roční náklady projektu: 1 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.
 • Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou.
 • Finanční prostředky budou Ministerstvem zdravotnictví uvolňovány 1x ročně pro daný kalendářní rok. Prvnímu uvolnění prostředků předchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky přidělení a vypořádání dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru