Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd ČR – Výzva na podporu odborných periodik

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu odborných periodik.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 11. 2018.

Příjemci podpory:

  •  Fyzická a právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora odborných periodik:
    • Finanční příspěvek na vydávání a distribuci recenzovaných lékařských časopisů.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.
  • Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou.
  • Finanční prostředky budou Ministerstvem zdravotnictví uvolňovány 1x ročně pro daný kalendářní rok. Prvnímu uvolnění prostředků předchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky přidělení a vypořádání dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>