Přeskočit na obsah

MZd Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví

Dotace na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví (proškolení bezpečnostních pracovníků a managementu měkkého cíle).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 31. 12. 2018.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé lůžkové péče s počtem akutních lůžek vyšším než 350.

Typy podporovaných aktivit:

  • Proškolení bezpečnostních pracovníků a managementu měkkého cíle.
  • Analýzy hrozeb a rizik, tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur.
  • Návyky a cvičení, kde se ověří jednotlivé vypracované analýzy měkkého cíle.

Forma a výše podpory:

  • Příjemce finančních prostředků ze státního rozpočtu odpovídá MZ za hospodárný způsob jejich využití a zavazuje se použít je ve stanoveném členění a výši v souladu s vydaným rozhodnutím.
  • Minimální spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci posuzuje komise zřízená při MZ.
  • Příjemce dotace je povinen MZ předložit žádost v řádném termínu a na stanoveném formuláři.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru