Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd – Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19

surgery-3034133__340
Share Button

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2021 mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19 zaměstnaných u poskytovatelů zdravotních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 6. do 30. 7. 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací a organizační složkou státu, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách, a u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19; poskytovatel tuto informaci zároveň nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Typy podporovaných aktivit:

  • Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.
    • Na rozhodnutí zaměstnavatele je, jakým způsobem bude benefity pro své zaměstnance zajišťovat. Je možné proplácení faktur obdržených od zaměstnance nebo objednání zdravotní služby pro své zaměstnance. Při poskytování benefitu se vždy musí jednat o nepeněžní plnění, přičemž jako nepeněžní plnění nelze posoudit situaci, kdy si zaměstnanec zdravotní službu obstará a zaplatí z vlastních finančních prostředků a vynaloženou částku si nechá zaměstnavatelem proplatit.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše nefinančního benefitu je 8 000 Kč.
  • Na nefinanční benefity pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb (včetně příspěvku zřizovatele přímo řízeným organizacím ministerstev) je vyčleněna částka v maximální výši 856 mil, kterou nebude možno při vyčerpání navyšovat. Žádosti o dotaci v rámci uvedeného dotačního programu budou vyřizovány dle data a času podání. Okamžikem vyčerpání této maximální částky nebude možné případným dalším žádostem vyhovět a dotaci poskytnout. V takovém případě bude vydáno rozhodnutí o neposkytnutí dotace z důvodu vyčerpání maximální finanční částky na tento program.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé o státní dotaci v rámci tohoto dotačního programu žádají o finanční dotaci prostřednictvím formulářů uveřejněných na webových stránkách MZ ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>