Přeskočit na obsah

MZd — Národní program zdraví — projekty podpory zdraví

Dotace na podporu zájmu o odpovědnost ke zdraví, prevence nadváhy a obezity a prevenci užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu mohou získat NNO, příspěvkové organizace, města, obce a organizace jimi založené, ústavy a další. Základním cílem dotačního programu je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Ústavy.
 • Příspěvkové organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky.
 • Organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Právnické osoby v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – prevence nadváhy a obezity.
 • Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu.
 • Primární prevence infekčních onemocnění.
 • Komplexní projekt.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt.

Specifika a omezení:

 • Výzvou je stanoven průběh řízení o poskytnutí dotace a stanoveny podmínky a požadavky, při jejichž splnění může MZ ČR poskytnout žadateli dotaci z dotačního programu MZ ČR NPZ – PPZ na realizaci projektu podpory zdraví v roce 2019 (období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).
 • Žadatel může žádat o poskytnutí dotace na realizaci více projektů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru