Přeskočit na obsah

MZd — NPO — Výzva č. 12 — Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty s popáleninami.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 5. 2024 do 15. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu Centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu — Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou činnosti zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení zdravotnických pracovišť s cílem zvýšení kvality a dostupnosti léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v přímé návaznosti na vysoce specializovanou péči o pacienty s popáleninami.
 • Přehled podporovaných činností:
  • Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických přístrojů, technologií a dalšího vybavení:
   • pořízení a modernizace přístrojového vybavení;
   • pořízení zdravotnických technologií;
   • pořízení věcného vybavení, nábytku v souvislosti s účelem výzvy.
  • V rámci podporovaných činností je možné pořídit přístrojové vybavení pro:
   • 1. akutní období
    • Vertikalizace — Vertikalizační lůžka, Vzdušná lůžka atd.
    • Mobilizace (časná pasivní, semiaktivní, aktivní) – pokročilé RHB technologie (ATR), robotické RHB přístroje atd.
    • Proprioceptivní a neurosenzorická stimulace – přístroje pro proprioceptivní stimulaci, repetitivní transkraniální magnetická
     stimulace atd.
    • Fototerapie – Laser (fototerapie), Biolampa atd.
    • TENS Transkutánní elektroneurostimulace (elektroléčba) — Elektroterapeutický rehabilitační přístroj atd.
    • Hydroterapie – léčebné koupele atd.
   • 2. pozdní období – rehabilitace jizevnatých následků – Laser, Frakční ablační laser, VR (virtuální realita) pro RHB specifických lokalit, RHB rukou ergoterapie atd.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Nástroje pro oživení a odolnost pro výzvu 60 000 000 Kč.
 • Míra podpory Nástroje pro oživení a odolnost a státního rozpočtu: 100 %.
 • Maximální výše způsobilých výdajů připadající na jednoho žadatele bez ohledu na počet předložených projektů: 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. 4. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru