Přeskočit na obsah

MZd — NPO — Výzva č. 9 „Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra“

Dotace na  vytvoření a implementace komplexních informačních systémů Národního screeningového centra sloužící k zajištění kvality populačních programů screeningu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2023.
 • Posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 30. 9. 2023 na 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou činnosti zaměřené na vytvoření a implementaci komplexního informačního zázemí pro činnost Národního screeningového centra, které bude využito pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onkologických onemocnění v ČR.
  • Analýza současného stavu preventivní péče v systému českého zdravotnictví; 
  • Vytvoření oficiálních registrů screeningu nádorů v rámci Národního zdravotnického informačnímu systému;
  • Podpora účasti cílové populace na screeningu kolorektálního karcinomu a na programu časného záchytu rakoviny plic;
  • Implementace nové metodiky národních zdravotních registrů a registru hrazených zdravotních služeb pro rozvoj hodnocení kvality screeningových programů; 
  • Zajištění vývoje programového vybavení;
  • Zajištění vzdělávání a diseminace informací (pořádání odborných konferencí a školení); 
  • Pořízení informačních technologií (HW a SW).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: není stanovena.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 105 000 000 Kč.
 • Míra podpory Nástroje pro oživení a odolnost a státního rozpočtu pro projekt: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení způsobilosti výdajů projektu: 30. 4. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru