Přeskočit na obsah

MZd Program podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění -

Dotační program na podporu péče v oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním úřadem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí).
 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby.
 • Ústavy (např. vysoké školy).

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním:
  • Včasná diagnostika duševních onemocnění.
  • Aktivity mající preventivní a osvětový charakter v oblasti duševního zdraví, včetně edukace osob blízkých a rodinných příslušníků.
  • Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví.
 •  Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním:
  • Zajištění včasné a správné diagnózy neurodegenerativních onemocnění.
  • Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neuropsychiatrického pomezí.
  • Podpora psychoterapie pro pacienty s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním poskytované psychologem ve zdravotnictví nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickým výcvikem.
  • Podpora aktivit přispívajících ke zlepšení kognitivních funkcí pacientů s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje v maximální výši 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Vyhodnocení realizace projektu a jeho efektu, na základě předložené závěrečné zprávy, je posouzeno interními pracovníky MZ.
 • Příjemce dotace může poskytnuté finanční prostředky použít pouze na stanovený účel v daném rozpočtovém roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru