Přeskočit na obsah

MZd — Výzva č. 6 — Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace — NPO

Dotace na vybudování, rekonstrukci či úpravu stávající/ch stavby/eb a zařízení a vybavení pracovišť s cílem zvýšení kvality a dostupnosti lůžkové rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

Příjem žádostí:

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli pro aktivitu A — organizace zřízené OSS, právnické osoby, organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi.
 • Oprávněnými žadateli pro aktivitu B — kraje, obce, právnické osoby, organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi, kteří jsou poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, kteří jsou odbornými léčebnými ústavy, nebo jinými pracovišti zaměřenými na komplexní léčebně rehabilitační péči a jsou, tzv. tzn. že jsou poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita A — Podporovány budou aktivity zaměřené na vybudování, rekonstrukci či úpravu stávající/ch stavby/eb a zařízení a vybavení pracovišť s cílem zvýšení kvality a dostupnosti lůžkové rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.
 • Aktivita B — Podporovány budou aktivity zaměřené na vybudování nových kapacit zařízení a vybavení s cílem zvýšení kvality a dostupnosti lůžkové rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí: 1 157 000 000 Kč.
 • Míra podpory Nástroje pro oživení a odolnost a státního rozpočtu: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace:
  • Aktivita A — Celá Česká republika.
  • Aktivita B — území Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a kraje Vysočina.
  • V současné době došlo k aktualizaci vyhlášené 6. výzvy, která spočívá v posunutí data ukončení způsobilosti výdajů a data ukončení projektů z 31. 12. 2025 na 30. 4. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru