Přeskočit na obsah

MZd — Výzva č. 7 — Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu — NPO

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech. Podporovány budou dvě oblasti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 16. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli pro aktivitu A i aktivitu B jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

  • V rámci aktivity A je účelem podpory vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti a/nebo na centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.
  • Účelem aktivity B je vybavení jednotek pro následnou léčebně rehabilitační péči o dospělé a/nebo dětské pacienty v rámci poskytovatelů, kteří mají statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výška celkových způsobilých výdajů připadající na jednoho žadatele bez ohledu na počet předložených projektů: 49 500 000 Kč.
  • Míra podpory Nástroje pro oživení a odolnost a státního rozpočtu: 100 %.

Specifika a omezení:

  • Místo realizace: Česká republika.
  • Jeden žadatel může předložit až dva projekty, každý zaměřený na jinou aktivitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru