Přeskočit na obsah

MZe — 1.D. Podpora včelařství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat: do 15. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské podle zákona č. 154/2000 Sb., zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, jehož prostřednictvím se poskytuje dotace konečným příjemcům. Z dotace žadatel obdrží 5 % z celkové vyčleněné částky za účelem zajištění administrace. 
  • Chovatel včel na území ČR bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná včelstva podle plemenářského zákona.

Typy podporovaných projektů:

 • Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotace k výsledku hospodaření, a to do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

Specifika a omezení:

 • Zazimovaným včelstvem se pro účely této podpory rozumí plnohodnotné včelstvo, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává) a evidované v ústřední evidenci včel na chovatele podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
 • Žadatel je povinen zahrnout do jmenných seznamů chovatelů včel všechny
  požadavky na poskytnutí dotace podané mu od chovatele včel do 15. 9. 2022.
 • ZPŘESNĚNÍ ZÁSAD 2022 — Nové znění: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/zpresneni-zasad-2022_1d-podpora-vcelarstvi.pdf

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru