Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – 1.D. Podpora včelařství

včela
Share Button

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat: od 31. 08. – 31. 10. 2019.

Příjemci podpory:

  • Včelař, chovající včely na území České republiky.
  • Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území České republiky poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.

Typy podporovaných projektů:

  • Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována formou dotace k výsledku hospodaření, a to do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

Specifika a omezení:

  • Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).
  • Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných  včelstev v příslušném roce).
  • Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s.
  • Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má neorganizovaný včelař včelstva, je více, pak podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace neorganizovaný včelař nepodal žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>