Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – 1.D. Podpora včelařství

včela
Share Button

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat: do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské podle zákona č. 154/2000 Sb., zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, jehož prostřednictvím se poskytuje dotace konečným příjemcům. Z dotace žadatel obdrží 5 % z celkové vyčleněné částky za účelem zajištění administrace.
    • Chovatel včel na území ČR bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná včelstva podle plemenářského zákona.

Typy podporovaných projektů:

  • Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována formou dotace k výsledku hospodaření, a to do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

Specifika a omezení:

  • Zazimovaným včelstvem se pro účely této podpory rozumí plnohodnotné včelstvo, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává) a evidované v ústřední evidenci včel na chovatele podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
  • Žadatel je povinen zahrnout do jmenných seznamů chovatelů včel všechny požadavky na poskytnutí dotace podané mu od chovatele včel do 15. 9. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>