Přeskočit na obsah

MZe — 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

Dotace Ministerstva zemědělství na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, která slouží k zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 9. 2021.

 • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
 • Podpora je v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mimo území hlavního města Prahy. 
 • Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace do 72 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.

Specifika a omezení:

 • Žadatel/příjemce dotace musí hospodařit s kapkovou závlahou nejpozději od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2028. Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit.
 • Součástí vybudované funkční kapkové závlahy musí být zařízení na měření spotřeby vody.
 • U školek se dotace vztahuje na plochy určené k produkci školkařských výpěstků určených k výsadbě ovocných sadů, chmelnic, vinic a k produkci školkařských výpěstků okrasných školek a lesních školek.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

4 komentáře na “MZe — 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách”

 1. Michal Šejnoha

  Dobrý den,
  mám dotaz k dotaci na kapkovou závlahu. Bude v tomto nebo v příštím roce podpořena podobná dotace? Případně dotace směrem k závlahám jak v zemědělství nebo s jiné sféře?

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem Michal Šejnoha

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   aktuálně je vyhlášena výzva MZe ČR Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách — http://www.dotacni.info/mze-cr-podpora-vybudovani-kapkove-zavlahy/.
   Na podzim bude vyhlášena výzva PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, kde je také podpora investic do rostlinné výroby. Výše podpory je až 60 %. Oprávněným žadatelem je zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
   V jiné sféře než zemědělství se podpora kapkové závlahy neposkytuje. 

   Pokud budete mít zájem o další informace, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru