Přeskočit na obsah

MZe — 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 9. 2021.

 • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podpora je v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace je plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy osázená odrůdami, které jsou uvedeny ve výkladu dotačního programu a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené ve výkladu dotačního programu. 

Forma a výše podpory:

 • Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
 • Výše dotace:
  • Sazba do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha).
  • Sazba do 120 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha).
  • Sazba do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).

Specifika a omezení:

 • Žadatel/příjemce dotace musí obhospodařovat nově vysázený ovocný sad nejpozději od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2031. Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit.
 • Žadatel/příjemce dotace musí nově vysázený ovocný sad obhospodařovat podle Směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce nejpozději od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2031.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MZe — 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru