Přeskočit na obsah

MZe — 10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí s důrazem na malé a střední podnikání z oblasti výroby potravinářských produktů. Zajištění informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy a zapojení do národních i evropských struktur zejména Evropské technologické platformy Potraviny pro život.

Příjem žádostí:

 • Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 2. 2021 a končí 1. 3. 2021.

 • Příjem 2. žádosti o dotaci začíná 1. 7. 2021 a končí 15. 7. 2021.
 • Příjem 3. žádosti o dotaci začíná 1. 10. 2021 a končí 15. 10. 2021.
 • Příjem 4. žádosti o dotaci začíná 4. 1. 2022 a končí 14. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Odpovědný koordinátor a sekretariát České technologické platformy pro potraviny uvedený ve stanovách platformy.

Typy podporovaných projektů:

 • 10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny.
 • 10.E.c. Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství.
 • 10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií (Rostliny pro budoucnost).
 • 10.E.e. Podpora České technologické platformy pro zemědělství.

Forma a výše podpory:

 • 10.E.a. Do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 15 000 000 Kč na jeden subjekt.
 • 10.E.c. Do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 2 000 000 Kč na jeden subjekt.
 • 10.E.d. Do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 1 000 000 Kč na jeden subjekt.
 • 10.E.e. Do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 5 000 000 Kč na jeden subjekt.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť.
 • Závěrečnou zprávu o činnosti platformy v roce 2021 doložit od 4. 1. 2022 do 14. 1. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru