Přeskočit na obsah

MZe — 13 Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Dotace na zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků a krmivářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a sledovatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci začíná 4. 1. 2021 a končí 31. 3. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Podnik, který zaměstnává více než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně než 750 osob, nebo jehož roční obrat je nižší než 200 mil. EUR a zároveň je: 
  • výrobce potravin, jehož  podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 %.
  • registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata.
  • výrobce potravin a registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin a krmiv je vyšší než 50 %.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace výrobních zařízení.
 • Zavádění nových technologií.
 • Investice související s diverzifikací produkce provozovny o další nové výrobky.
 • Investice související se zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny.
 • Zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů.
 • Investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, respektive krmiv.
 • Zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.
 • Zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků, respektive krmiv.

Forma a výše podpory:

 • Do 50 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.
 • Minimální hodnota nákladů projektu je 1 mil. Kč a maximální hodnota nákladů projektu je 60 mil. Kč. 

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat v kalendářním roce pouze jeden projekt.
 • Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období ode dne následujícího po dni podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2021.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru