Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

shutterstock_86017201.jpg
Share Button

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu, která by měla částečně kompenzovat újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Příjem žádostí:

 •  Projektové žádosti je možné podávat od 31. 5. do 31. 7. 2019.

Příjemci podpory:

 • Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.)  podnikající v zemědělské výrobě.

Typy podporovaných projektů:

a) nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou

 • Akumulace vody v krajině.
 • Retenční účinek při povodních.
 • Zajišťování sportovních a rekreačních účelů.
 • Zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky.

b)   péče o rybniční fond ve veřejném zájmu

 • Odstraňování sedimentu z loviště.

c)   nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody

 • Zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů.
 • Omezení vysazování amura orgány ochrany přírody.
 • Omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy.
 • Omezení aplikace minerálních a organických hnojiv.
 • Další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka.

Specifika a omezení:

 • Minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha.
 • Plnění výše uvedených podmínek a, b a c lze sčítat a násobit plochou každého podporovaného rybníka.
 • Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na který byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 280 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>