Přeskočit na obsah

MZe — 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu, která by měla částečně kompenzovat újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Příjem žádostí:

 • Dotace 15.5 Odstraňování sedimentu z loviště. Tímto podáním žadatel deklaruje všechny práce (odbahnění), které provedl v období od 11. 1. 2020, respektive po podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2020. Žadatelům bude umožněno toto podání učinit do 6. 11. 2020.
 • Příjem žádostí o dotaci začíná 15. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021. Žádost o dotaci musí být podána alespoň 5 dní před zahájením realizace předmětu dotace. Odstraňování sedimentu z loviště lze zahájit od 1. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

a) nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou

 • Akumulace vody v krajině.
 • Retenční účinek při povodních.
 • Zajišťování sportovních a rekreačních účelů.
 • Zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky.

b)   péče o rybniční fond ve veřejném zájmu

 • Odstraňování sedimentu z loviště.

c)   nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody

 • Zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů.
 • Omezení vysazování amura orgány ochrany přírody.
 • Omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy.
 • Omezení aplikace minerálních a organických hnojiv.
 • Další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka.

Specifika a omezení:

 • Minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha.
 • Dotace nelze poskytnout na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na předmět dotace (odstranění sedimentu), na který byla v posledních pěti letech poskytnuta dotace na odstranění sedimentu z programu 129 280 Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže.
 • Informace pro žádosti o dotaci do 31. 10. 2020: https://www.szif.cz/cs/op/rybarstvi

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru