Přeskočit na obsah

MZe — 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Dotace na podporu samotné činnosti potravinových bank, příp. dalších subjektů zabývajících se bezplatnou distribucí potravin získaných od provozovatelů potravinářských podniků podle § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bezplatná distribuce potravin potřebným částečně přispívá ke snížení plýtvání potravinami.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které shromažďují bezplatně potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo přímo lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám.
 • K  datu podání žádosti o dotaci musí být subjekt minimálně po dobu jednoho roku členem: 
  • a) České federace potravinových bank nebo
  • b) sdružení Charita Česká republika uvedeným v příloze č. 1 stanov sdružení Charita Česká republika – seznam členů.
  • Žádost může podat také Česká federace potravinových bank a sdružení Charita Česká republika.

Typy podporovaných projektů:

 • 18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. 
  • Mzdové a provozní náklady vč. nájmů a služeb související se shromažďováním, skladováním a přidělováním darovaných potravin na území České republiky.
 • 18.B. Podpora investic pro potravinové banky a další subjekty s humanitárním zaměřením. 
  • Dotaci lze poskytnout na výstavbu nebo rekonstrukci skladovacích prostor pro potraviny, vybavení skladovacích prostor pro potraviny pořízení automobilu pro svážení a distribuci darovaných potravin.

Forma a výše podpory:

 • 18.A. — Výše dotace: je stanovena sazbou, která vychází z počtu shromážděných tun potravin získaných od provozovatelů potravinářských podniků, kteří poskytují potraviny na základě § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin v rámci potravinové pomoci MPSV, potravinových sbírek a podobně (dále jen „potraviny dle zákona“) za rok 2024. 
  • a) do 20 000 Kč/t pro žadatele, kteří shromáždí do 150 tun (včetně) potravin dle zákona
  • b) do 3 000 000 Kč pro žadatele, kteří shromáždí více jak 150 tun potravin dle zákona + do 4 500 Kč za každou tunu převyšující 150 tun potravin dle zákona
  • c) do 7 000 Kč/t za prvních 1 000 tun shromážděných potravin dle zákona a do 5000 Kč za každou tunu převyšující 1 000 tun potravin dle zákona pro ČFPB.
 • 18.B. — Výše dotace: do 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu, maximální možná výše dotace je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Uznatelnými náklady jsou náklady vztahující se k období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru