Přeskočit na obsah

MZe — 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Jedná se o dotační program, který má pomoci potravinovým bankám příp. dalším subjektům zabývajících se bezplatnou distribucí potravin potřebným. Podpora se týká např. rekonstrukce a výstavby skladovacích prostor pro skladování potravin včetně technologického vybavení. Cílem programu je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 28. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám.

Typy podporovaných projektů:

 •  18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením:
  • Úhrada mzdových nákladů na organizační činnost nebo provozních nákladů souvisejících se shromažďováním, skladováním a přidělováním darovaných potravin včetně nájmu a služeb.
 • 18.B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením:
  • výstavbou a rekonstrukcí skladovacích prostor pro potraviny,
  • vybavením skladovacích prostor pro potraviny potřebnou technologií.
  • Pořízení užitkového automobilu pro svážení a distribuci darovaných potravin.

Forma a výše podpory:

 • 18.A. — a)  pro subjekty, které vydají do 500 t potravin za předchozí kalendářní rok — do 100% prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu. Maximální možná výše dotace je  3 000 000 Kč.
 • b)  pro subjekty, které vydají více než 500 t potravin za předchozí kalendářní rok  — do 100% prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu. Maximální možná výše dotace je  6 000 000 Kč.
 • Pro výstavbu a rekonstrukci je výše podpory do 100% celkových způsobilých výdajů projektu a maximální výše podpory činí 1 000 000 Kč.
 • 18.B. — do 100% prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu. Maximální možná výše dotace je 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí být členem České federace potravinových bank (registrován na Ministerstvu vnitra ČR), nebo sdružení Charita Česká republika.
 • Podmínkou je také závazek žadatele, a to podnikání s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem po dobu minimálně 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru