Přeskočit na obsah

MZe — 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2022 je stanoven od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

Příjemci podpory:

 • 19.A.a.  — Producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ v dotačním období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020.
 • Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • 19.A.b.1. - Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku Ministerstva zemědělství, č.j: 15865/2016-MZE-17210 , na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ.

Typy podporovaných projektů:

 • 19.A.a.  Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ
 • 19.A.b.  Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ. 
  • 19.A.b.1.   Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ.
  • 19.A.b.2.   Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb spojených s režimem jakosti Q CZ.

Forma a výše podpory:

 • 19.A.a. — do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s účastí v režimu jakosti Q CZ, maximálně však do výše 3 000 € na žadatele, přepočítává se platným kurzem posledního pracovního dne dotačního období, tj. 30. 5. 2021.
 • 19.A.b.1. — do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících se závaznými kontrolními opatřeními a poradenstvím ve vztahu k producentovi mléka a zvyšování kvality konečného produktu.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru