Přeskočit na obsah

MZe — 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Příjem žádosti:

 • Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021:
  • pro jednotlivé předměty uvedeno ve zdroji nejdéle do 15. 12. 2021.
 • Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2022:
  • pro jednotlivé předměty uvedeno ve zdroji nejdéle do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování genofondu zvířat.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. 
  • 2.A.b.   Podpora zavádění a vedení plemenných knih dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat.
  • 2.A.e.   Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Forma a výše podpory:

 • 2.A.a.1.   do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat,
 • 2.A.a.2.   do 70 % nákladů na analýzu vykonávanou třetí stranou nebo jejich jménem s cílem stanovení genomické plemenné hodnoty.

Specifika a omezení:

 • Zhodnocení účinnosti zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního programu 2.A.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MZe — 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat”

 1. Dobrý den, bylo by dostačující vzdělání Bc. na VŠZe Suchdol, obor živočišná produkce? Rybářství jen se zápočtem. Děkuji předem za odpověď.

  1. Dobrý den,

   Zásady na rok 2016 nejsou ještě vydány, ale také nevím, na co konkrétně chcete žádat. Zkuste kontaktovat informační linku Státního zemědělského intervenčního fondu na tel.: 222 871 871 a zde by Vám měly poskytnout přesnější informace. 

   S pozdravem, LT

 2. Dobry den je dotace na vybudivani sadek na chov ryb. Jelikož mě přes pozemek teče potok tak to chci k něčemu využit.

  1. Dobrý den,
   podporu na vybudování nových sádek ryb mohou získat existující podniky akvakultury. Podpora se však také poskytuje na akce vstupu nových chovatelů. Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost).
   Výzva bude otevřena v květnu. 

   Pokud budete mít zájem o další informace, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru