Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

shutterstock_154541222.jpg
Share Button

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2020 je stanoven od 25. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat:
  • 2.A.e.3.f. Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního potomstva.
  • 2.A.e.3.f.1. do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici.
  • 2.A.e.3.f.2. do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici se mění takto:
  • 2.A.e.3.f. Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního potomstva.
   • 2.A.e.3.f.1. do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici.
   • 2.A.e.3.f.2. do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici.

Forma a výše podpory:

 • Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (tj. max 200 000 EUR/subjekt/3 roky).

Specifika a omezení:

 • Zhodnocení účinnosti zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního programu 2.A.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Hůlková J. napsal:

  Dobrý den, bylo by dostačující vzdělání Bc. na VŠZe Suchdol, obor živočišná produkce? Rybářství jen se zápočtem. Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den,

   Zásady na rok 2016 nejsou ještě vydány, ale také nevím, na co konkrétně chcete žádat. Zkuste kontaktovat informační linku Státního zemědělského intervenčního fondu na tel.: 222 871 871 a zde by Vám měly poskytnout přesnější informace.

   S pozdravem, LT

 2. Darius Lev napsal:

  Dobry den je dotace na vybudivani sadek na chov ryb. Jelikož mě přes pozemek teče potok tak to chci k něčemu využit.

  • Dobrý den,
   podporu na vybudování nových sádek ryb mohou získat existující podniky akvakultury. Podpora se však také poskytuje na akce vstupu nových chovatelů. Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost).
   Výzva bude otevřena v květnu.

   Pokud budete mít zájem o další informace, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>