Přeskočit na obsah

MZe — 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu: od 01. 9. 2022 do 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotace je zlepšení životních podmínek dojnic: 
  • v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek,
  • prováděním plošné faremní diagnostiky původců mastitid dojnic jako prevence ohrožení zdraví zvířat ve sledovaném období,
  • snížením působnosti škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí,
  • zvýšenou péčí o paznehty dle individuálních potřeb ve sledovaném období,
  • snížením tepelného stresu ve stájovém prostředí v letním období.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru (IZR) ke dni 31. 10. 2022 dle žadatelem ve formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření lehacího prostoru prostředky s antimikrobiálním účinkem nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru