Přeskočit na obsah

MZe — 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, části II, kapitoly 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

Příjem žádostí:

  • Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2022 (tj. 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) stanoven od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Po 30. 9. 2021 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

  • Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Typy podporovaných projektů:

  • 20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic.
  • 20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic.
  • 20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období.

Forma a výše podpory:

  • 20.A.c. Do 645 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v daném období.
  • 20.A.d. Do 135 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v daném období.
  • 20.A.e. Do 660 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v letním období.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření lehacího prostoru prostředky s antimikrobiálním účinkem nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru