Přeskočit na obsah

MZe — 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu: od 1. 9. 2023 do 2. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
 • Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci jednotlivých dotačních podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok na dotaci: 
  • dotační podprogram: 20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou,
  • dotační podprogram: 20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic,
  • dotační podprogram: 20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic,
  • dotační podprogram: 20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic,
  • dotační podprogram: 20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření lehacího prostoru prostředky s antimikrobiálním účinkem nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru