Přeskočit na obsah

MZe — 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Dotace je poskytovaná v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu: od 01. 09. 2023 do 02. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotace je zajištění nadstandardní pohody drůbeže: 
  • zlepšením jejich životního prostředí prostřednictvím nechemicky působících přípravků, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů,
  • prostřednictvím odchytu a přepravy na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží,
  • opatřeními vedoucími ke zlepšení podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež tak, aby v daném období nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod stanovená procenta daná Zásadami,
  • zlepšením jejich životního prostředí použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů, které se aplikují do krmiva, do napájení nebo na podestýlku v hale s drůbeží.
  • Dále se jedná o zlepšení životních podmínek kachen při odchytu a přepravě na porážku s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s kachnami a zajištění nadstandardní pohody kachen zlepšením podmínek ustájení prostřednictvím úpravy relativní vlhkosti vzduchu, včetně použití nechemicky působících přípravků založených na bázi fylosilikátů, v halách pro drůbež tak, aby v daném období nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod stanovená procenta daná Zásadami.

Forma a výše podpory:

 • Dle podpořeného typu drůbeže.
 • Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen po dobu 10 let od data poskytnutí dotace uchovávat účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury, zjednodušený daňový doklad).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru