Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

stažený soubor
Share Button

Dotace na zlepšení životních podmínek v chovu prasat.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2022 (tj. 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) stanoven od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Po 30. 9. 2021 již není v Žádosti o dotaci možné přidat/změnit podprogram.

Příjemci podpory:

 • Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic na porodně v letním období.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace je zlepšení životních podmínek prasat:
  • snížením jejich tepelného stresu ve stájovém prostředí v letním období,
  • podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat,
  • podpora zlepšení životního prostředí prasat,
  • podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu,
  • podpora šetrných metod kastrace prasat,
  • podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat,
  • podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách.

Forma a výše podpory:

 • 20.C.a.   Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období
  • Do 796 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic v letním období od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021.
 • 20.C.b.   Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat
  • Do 928 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • 20.C.c.   Podpora zlepšení životního prostředí prasat
  • Skupina a) do 63 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021;
  • Skupina b) do 220 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.
 • 20.C.d.   Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu
  • Do 910 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • 20.C.e.   Podpora šetrných metod kastrace prasat
  • Do 23 Kč na jedno sele splňující předmět dotace v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • 20.C.f.   Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat
  • Do 846 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • 20.C.g.   Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách
  • Do 443 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic v letním období (v rozsahu číslo hospodářství, datum ochlazování, způsob provádění ochlazování prasnic), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>