Přeskočit na obsah

MZe — 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Dotace na zlepšení životních podmínek v chovu prasat.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádosti o dotace: od 01. 9. 2023 do 02. 10. 2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF
  Žádosti o zemědělské národní dotace 2024.

Příjemci podpory:

 • Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic na porodně v letním období.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok na dotaci: 
  • dotační podprogram: 20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období,
  • dotační podprogram: 20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat,
  • dotační podprogram: 20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat,
  • dotační podprogram: 20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu,
  • dotační podprogram: 20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat,
  • dotační podprogram: 20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat,
  • dotační podprogram: 20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách.
 • Dále se jedná o zajištění nadstandardní pohody prasnic a selat na porodnách zajištěním stálé přítomnosti kvalifikovaného ošetřovatele po dobu 24 hodin denně v předpokládané době prasení v daném období.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic v letním období (v rozsahu číslo hospodářství, datum ochlazování, způsob provádění ochlazování prasnic), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru